ATTATIC được biết đến là đơn vị uy tín trong sản xuất sản phẩm nhựa theo yêu cầu. Chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong nước mà còn xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường nước ngoài. Tính đến nay, sản phẩm nhựa được gia công bởi ATTATIC đã xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và EU. Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải tiến trang thiết bị và nhân lực để hướng đến xuất khẩu sản phẩm nhựa sang nhiều thị trường hơn nữa.


CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA ATTATIC

Hotline: 0984.634.664

Địa chỉ: • Tầng 9, Tòa nhà số 10 Hải Phòng, Đà Nẵng

                    • Số 318 Hiền Vương, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh


Sản phẩm nhựa Việt Nam nói chung và ATTATIC nói riêng hiện nay hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu khắt khe của nhiều thị trường nước ngoài. Chúng tôi liên tục cải tiến công nghệ gia công và nâng cấp trang thiết bị phục vụ gia công. Đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, một số nhân lực chủ chốt được đào tạo nước ngoài có đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong sản xuất sản phẩm nhựa chất lượng cao. Trước mỗi đơn hàng xuất khẩu, ATTATIC luôn thực hiện một số khảo sát và tìm hiểu rõ yêu cầu riêng về sản phẩm nhựa từ nước ngoài.

Các quốc gia EU, Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc là những quốc gia có yêu cầu về sản phẩm nhựa khá khắt khe. Sản phẩm phải được gia công từ 100% nhựa nguyên sinh để đảm bảo chất lượng ở mức cao nhất. Ngoài ra, an toàn cũng là một trong các tiêu chí của sản phẩm nhựa tại những quốc gia này. Đặc biệt, những sản phẩm nhựa gia dụng, nhựa thực phẩm hoặc nhựa dùng một lần lại càng cần đảm bảo nhiều quy định. ATTATIC rất vinh dự khi được nhiều doanh nghiệp nước ngoài chọn làm đối tác sản xuất lâu dài.

So với các sản phẩm nhựa được sản xuất bởi doanh nghiệp nước ngoài, sản phẩm nhựa của ATTATIC hoàn toàn có giá trị và chất lượng tương ứng. Thậm chí, sản phẩm còn có một số ưu điểm vượt trội hơn để trở thành lựa chọn của nhiều đối tác nước ngoài. Trước hết phải kể đến khả năng đảm bảo đơn hàng bám sát yêu cầu khách hàng. Chúng tôi luôn giữ sự hợp tác ở mức gắn kết nhất để trao đổi thông tin, thông số sản phẩm diễn ra chính xác. Vì vậy, ATTATIC được đánh giá cao trong đảm bảo thông số và tiêu chuẩn sản phẩm. Ngoài ra, mức giá gia công số lượng lớn của chúng tôi cũng giúp khách hàng tiết kiệm được nguồn ngân sách đáng kể.

ATTATIC vinh dự khi trở thành một trong số ít các đơn vị sản xuất nhựa có sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để ngày càng đáp ứng được nhu cầu cao hơn, khắt khe hơn từ cả trong và ngoài nước!

 

 

ATTATIC is known as a reputable unit in the production of plastic products on demand. We not only meet the needs of domestic units but also export plastic products to foreign markets. Up to now, plastic products processed by ATTATIC have been exported to Korea, Japan, USA and EU. We are constantly working on improving equipment and manpower to aim to export plastic products to more markets.

Vietnam plastic products in general and ATTATIC in particular currently fully meet the strict requirements of many foreign markets. We continually improve our processing technology and upgrade our processing equipment. Well-trained human resources, a number of key personnel trained abroad have full knowledge and skills in manufacturing high quality plastic products. Before each export order, ATTATIC always carries out a number of surveys and understands specific requirements for plastic products from foreign countries.

The countries of EU, USA, Japan and South Korea are the countries with strict requirements on plastic products. Products must be machined from 100% virgin plastic to ensure the highest quality. In addition, safety is also one of the criteria of plastic products in these countries. In particular, household plastic products, food plastics or disposable plastic need to ensure more regulations. ATTATIC is honored to be chosen by many foreign businesses as long-term production partners.

Compared with plastic products manufactured by foreign enterprises, ATTATIC’s plastic products are fully valued and correspondingly quality. Even the product has a number of superior advantages to become the choice of many foreign partners. First of all, we have to mention the ability to ensure orders follow customer requirements We always keep the co-operation at the most cohesive level to exchange information, product specifications take place accurately. Therefore, ATTATIC is highly appreciated in ensuring product specifications and standards. In addition, our bulk outsourcing prices also help our customers save significant budget.

ATTATIC is honored to become one of the few plastic manufacturing units whose products qualify for export to foreign markets. We are constantly striving to meet more and more demanding demands from both home and abroad!

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA