Công ty sản xuất nhựa ATTATIC là một địa chỉ tin cậy cung cấp toàn bộ quy trình tạo ra sản phẩm nhựa hoàn chỉnh. Tại ATTATIC, bạn tìm thấy giải pháp toàn diện cho gia công sản phẩm nhựa, bao gồm cả sản xuất chế tạo khuôn mẫu. Chúng tôi với gần 10 năm kinh nghiệm, tự hào là một trong số ít các đơn vị cung cấp quy trình gia công nhựa hoàn chỉnh nhất.


CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA ATTATIC

Hotline: 0984.634.664

Địa chỉ: • Tầng 9, Tòa nhà số 10 Hải Phòng, Đà Nẵng

                    • Số 318 Hiền Vương, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh


Sản xuất, chế tạo khuôn mẫu là quy trình tạo ra khuôn đúc sản phẩm nhựa. Để có một sản phẩm nhựa thông số chính xác theo yêu cầu, bạn cần phải trải qua nhiều bước. Bước quan trọng nhất chính là chế tạo khuôn mẫu cho sản phẩm nhựa. Khuôn mẫu là nơi nhựa được phun vào để tạo hình sản phẩm. Khuôn mẫu được sử dụng tạo ra tất cả các sản phẩm nhựa trong cùng một đơn hàng. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo khuôn mẫu chuẩn xác thông số đến từng milimet. Hiện nay, không có nhiều đơn vị gia công nhựa đủ khả năng đảm nhận cả vai trò sản xuất khuôn mẫu.

ATTATIC với gần 10 năm kinh nghiệm, hoàn toàn hội tụ đủ các điều kiện để trở thành đơn vị sản xuất chế tạo khuôn mẫu uy tín. Ban đầu, chúng tôi chế tạo khuôn mẫu phục vụ đơn đặt hàng từ khách hàng. Những sản phẩm lần đầu được đặt hàng gia công sẽ chưa thể tìm thấy khuôn mẫu sẵn có. Vì vậy, ATTATIC đảm nhận cả vai trò chế tạo khuôn mẫu nhằm đơn giản hóa quá trình đặt hàng gia công của khách hàng. Qua rất nhiều đơn hàng thành công, chúng tôi trở thành đơn vị uy tín trong chế tạo khuôn mẫu. Nhiều đơn vị cũng chọn ATTATIC chế tạo khuôn mẫu riêng phục vụ mục đích tự gia công.

Quan trọng nhất của một khuôn mẫu chính là đảm bảo chuẩn thông số đến từng milimet. Hiện nay, đội ngũ của chúng tôi đã có kinh nghiệm chế tạo khuôn mẫu cho nhiều sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và EU. Hơn ai hết, chúng tôi nắm rõ quy trình tạo ra một sản phẩm nhựa đáp ứng chuẩn yêu cầu khách hàng. Vì vậy, mọi vấn đề liên quan đến khuôn mẫu đều được chú trọng và không mắc phải sai sót nào.

Cũng vì giá thành của một khuôn mẫu hiện nay rất cao, việc lựa chọn đơn vị chế tạo uy tín là cực kỳ quan trọng. ATTATIC đảm bảo khuôn mẫu đến tay khách hàng là khuôn có thông số và chất lượng chuẩn xác nhất. Để đảm bảo quy trình gia công sản phẩm nhựa diễn ra thuận lợi và hiệu quả nhất. Chúng tôi cũng khuyên quý khách hàng nên chọn giải pháp toàn diện của ATTATIC. Nghĩa là chúng tôi đảm nhận toàn bộ quy trình từ chế tạo khuôn mẫu đến thiết kế sản phẩm và gia công hoàn thiện. Rất vinh dự được trở thành đối tác của bạn!

 

 

ATTATIC Plastic Manufacturing Company is a reliable address providing the whole process of creating complete plastic products. At ATTATIC, you find comprehensive solutions for plastic processing, including mold manufacturing. Having nearly 10 years of experience, we are proud to be one of a few units providing the most complete plastic processing.

Plastic molding manufacturing is the process to create plastic products. There are many steps in order to create accurate parameters of plastic products as a requirement. The most important step is to make molds for plastic products. Molds where plastic is injected to shape the product used to create all the plastic products in the same order. Therefore, the most important issue is to ensure that the molds are accurate to the millimetre. Today, there are not many plastic processing units capable of taking on the role of mold manufacturing.

Having nearly 10 years of experience, we have enough conditions to become a reputable mold manufacturing unit. We make molds to service orders from customers. Because the first-order products will not be able to find existing molds, ATTATIC takes on the role of making molds to simplify the process of ordering customers. We become a reputable unit in mold manufacturing through many successful orders. Many businesses also choose ATTATIC to make their own molds for self-processing purposes.

The most important issue is to ensure that the molds are accurate to the millimetre. Today, we has experience in making molds for many products exported to Japan, Korea, the USA and the EU. More than anyone, we know the process of creating a plastic product that meets customer requirements. Therefore, all issues related to mold manufacturing are focused and do not make any mistakes.

Since the cost of the mold is very high, the selection of a reputable manufacturing unit is extremely important. ATTATIC makes sure molds to customers are the most accurate and quality ones. To ensure the most efficient and effective processing of plastic products, we recommend that customers choose a comprehensive ATTATIC solution. It means we take on the entire process from mold manufacturing to product designing and finishing. We are honored to be your partner!

SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
SẢN XUẤT CHẾ TẠO KHUÔN MẪU